فنی و ایمنی

تا کنون بهترین وکم هزینه ترین راه برای دست یافتن به گازهای صنعتی(اکسیژن،نیتروژن،آرگون)خالص استفاده از هوای محیط

می باشد که ابتدا هوای محیط رابا کمپرسورهای پر قدرت گرفته سپس این هوای فشرده وارد توربین می گردد. این توربین هوا را

 تا دمای °c190- سرد کرده و وارد قسمت جدا کننده می کند تاپس ازتفکیک مایعات هر کدام در مخازن جداگانه ای ذخیره شوند.

شرکت مهندسی مهستان گاز گیتی نوین می کوشد تا با آگاهی از اطلاعات فنی و ایمنی در زمینه تولید،بارگیری و تخلیه گازهای صنعتی(اکسیژن،نیتروژن،آرگون) بهترین نتیجه را در زمینه تولید و توزیع گازهای صنعتی بدست آورد.همچنین شرکت مهستان گاز

با استفاده از تجهیزات مدرن و تیم فنی مهندسی خود توانایی بالا بردن سطح آگاهی مشتریان و کاربران گازهای صنعتی را دارا می باشد.دراین راستا مهستان گاز با بالا بردن اطلاعات دقیق از خطرات انواع گازهای صنعتی برای کاهش بروز اتفاقات احتمالی می کوشد.