مراقبتهای پزشکی

گازها و تجهیزات پزشکی به عنوان یکی از ضروری ترین و حیاتی ترین قسمت های شاخه پزشکی می باشند و هر ساله محققان در پی جستجو و کشف کاربرد های جدیدی از آنها هستند. گروه مهستان فرصت خوبی را برای متخصصان مراقبت های بهداشتی فراهم می سازد تا بهترین درمان را به بیماران ارائه دهند. بسیاری از بیمارستان ها، کلینیک ها و خانه های سالمندان به ما تیکه می کنند تا بهترین محصولاتی مانند نیتروژن، هلیوم، اکسیژن و دیگر گازهای طبی بعلاوه تجهیزات پزشکی را به آنها ارائه دهیم تا به تنفس بیماران بهبود ببخشند.

فراهم ساختن کیفت و ایمنی برتر برای بیمار که بر اساس بهترین تنظیمات و استاندارد های تجهیزات دارویی و پزشکی بنا شده است، یکی از فعالیت های شرکت مهستان است.
مراقبت های بهداشتی مهستان برای ارائه بهترین محصولات گازها و تجهیزات پزشکی تاسیس شده است. این شرکت مسئول است که مشتریان را در تمام جوانب، اعم از استفاده و تحویل گازها و تجهیزات پزشکی حمایت کند. کمیسیون بخش مراقبتهای بهداشتی مهستان همچنین مسئول هرگونه مشکل امنیتی و فنی مرتبط به خدمات گازهای طبی می باشد.