مراقبتهای پزشکی

گازها و تجهیزات پزشکی به عنوان یکی از ضروری ترین و حیاتی ترین قسمت های شاخه پزشکی می باشند و هر ساله محققان در پی جستجو و کشف کاربرد های جدیدی از انواع گازهای مورد استفاده در صنعت و بخصوص در پزشکی و تجهیزات پزشکی هستند. گروه مهستان فرصت خوبی را برای متخصصان مراقبت های بهداشتی فراهم می سازد تا بهترین درمان را به بیماران ارائه دهند. بسیاری از بیمارستان ها، کلینیک ها و خانه های سالمندان به ما تیکه می کنند تا بهترین محصولاتی مانند گاز نیتروژن، گاز هلیوم، گاز اکسیژن و دیگر گازهای طبی بعلاوه تجهیزات پزشکی را به آنها ارائه دهیم تا به تنفس بیماران بهبود ببخشند.

فراهم ساختن کیفت و ایمنی برتر برای بیمار که بر اساس بهترین تنظیمات و استاندارد های تجهیزات دارویی و پزشکی بنا شده است، یکی از فعالیت های شرکت مهستان است.
مراقبت های بهداشتی مهستان برای ارائه بهترین محصولات گازها و تجهیزات پزشکی تاسیس شده است. این شرکت مسئول است که مشتریان را در تمام جوانب، اعم از استفاده و تحویل گازها و تجهیزات پزشکی حمایت کند. کمیسیون بخش مراقبتهای بهداشتی مهستان همچنین مسئول هرگونه مشکل امنیتی و فنی مرتبط به خدمات گازهای طبی می باشد.