تجهیزات پزشکی

سیلندر ها

 

در بيمارستان‌ها از سیلندرها برای نگهداری انواع گازهاي طبی  مختلفي مانند: گاز اکسید نیتریک ؛ گاز دی اکسید کربن  ؛ گازاکسیژن  استفاده مي‌شود.از این گازها برای درمان بیماران یا انجام اقدامات پزشکی در اورژانس یا اتاق عمل جهت درمان مستقيم بيماران استفاده قرار مي‌گيرند. مهم ترين و شايد رایج ترین وسيله براي استفاده و نگهداشتن اين گازها، سیلندر یا کپسول  است.

 

 

سیلندر های یورو و دورا با فشار بالا

 

سیلندرهای یورو دورا با فشار بالا برای حمل مایعاتی که در آزمایشگاه ها با قدرت بالا و تبخیر پایین استفاده می شود بکار گرفته می شود. حجم این سیلندر ها در 180، 230، 265، 450، 600، 800 و 1000 لیتر با حداکثر فشارهای 17، 24 و 21 بار موجود است. همچنین این سیلندرها در بسته برش، بسته جوش کاری و بسیاری دیگر کاربرد دارد.

 

سیلندر های یورو و دورا با فشار پایین

 

سیلندرهای یورو دورا با فشار پایین برای حمل مایعاتی که در آزمایشگاه ها با قدرت بالا و تبخیر پایین استفاده می شود بکار گرفته می شود. حجم این سیلندر ها در 35، 50، 120، 180، 230 و 265 لیتر با حداکثر فشارهای 1.5، 4 و 8 بار موجود است.

 

سیلندر مایع های غیر قابل حمل (MVE)

 

سیلندر مایع های MVE بعنوان یکی از بهترین سیلندر های غیر قابل حمل برای مایع های با دمای بسیار سرد هستند. آنها معمولا برای نیتروژن، اکسیژن، آرگون، دی اکسید کربن و دی تیتروژن اکسید مایع استفاده می شود.

 

سیلندر مایع های قابل حمل (MVE)

 

سیلندر مایع های MVE بعنوان یکی از بهترین سیلندر های قابل حمل برای مایع های با دمای بسیار سرد هستند. آنها معمولا برای نیتروژن، اکسیژن، آرگون، دی اکسید کربن و دی نیتروژن اکسید مایع استفاده می شود.

 

سیلندر های لیزری با فشار بالا

 


 

سیستم خط لوله

 

شیرهای تنظیم کننده

 

شیرهای تنظیم کننده MVR 500 براحتی از نظر جریان قابل تنظیم بوده و عملکرد بسیار  مناسبی با یک محدوده وسیع سرعت جریان با فشارهای بالا و پایین دارد. 

 

شیرهای متصل به سیلندر

 

شیرهای متصل به سیلندرهای MVR-A 500 که برای فشارهای بالا و پایین استفاده می شوند برای تنظیم جریان گاز روی سیلندر ها نصب می شوند. این شیرها در دو نوع با و بدون درجه نما موجود می باشند.

 

شیرهای تنظیم کننده پک شده

 

شیرهای بسته بندی شده گاز را با یک تنظیم مشخص و دائم ثابت نگه میدارد. این شیرها مستقیما روی شیرهای سیلندر نصب می شوند.

 

شیرهای قطع و وصل

 

با توجه به الزامات امنیتی در بیمارستانها، شیرهای قطع و وصل برای کنترل و نگهداری گازها با یک قطع و وصل فوری که می بایست در همه سیستم های خط لوله وجود داشته باشد بکار گرفته شود.

 

شیرهای ایمنی در سیستم خط لوله

 

همه سیستم های خط لوله می بایست با یک سیستم ایمنی مجهز باشند تا اجازه ندهند فشار از 6.8 بار بیشتر شود، که با شیرهای ایمنی کاملا امکان پذیر خواهند بود. 

 

شیرهای برگشت ناپذیر

 

شیرهای برگشت ناپذیر برای یک طرفه کردن جریان گاز بکار می رود که از برگشت گاز به داخل سیستم خط لوله جلوگیری کند.

 

شیر های پزشکی سیلندر

 

شرکت مهستان تعداد بیشماری از انواع شیرهای سیلندر ها را به عرضه می رساند. این شیرها کاملا گارانتی، تست شده و قابل اجرا خواهند بود.