گازهای ویژه

اغلب سردرگمی در تفاوت بین گازهای صنعتی و گازهای ویژه وجود دارد. گازهای صنعتی ( گاهی اوقات به عنوان گازهای کالا و یا گازهای فله نامیده می شوند) و گازهای ویژه ( گاهی اوقات به عنوان گازهای سیلندر نامیده می شود). گازهای ویژه شامل گازهای نادر و یا با خلوص بالا و همچنین گازهایی با کاربردهای تخصصی هستند. انواع گازهای ویژه مانند گازهای خلوص بالا ، گازهای نجیب ، گازهای هیدروکربنی ، گازهای هالوژنی و سایر گازهای تخصصی دارای خواص منحصر به فرد هستند و در نتیجهمورد استفاده بسیاری از صنایع ، از جمله بخش های تجزبه، داروسازی ، الکترونیک ، پتروشیمی ، و غیره هستند و به کاهش هزینه ها، بهبود عملکرد ، و بهینه سازی عملکرد کمک می کنند.