گازهای الکترونیک

گازهای الکترونیک گازهای مورد استفاده صنایع تولید کننده میکرو تراشه ها و دیگر قطعات اکترونیکی هستند. تراشه های نیمه هادی در کامپیوتر، تلفن های هوشمند، تبلت ها و صنعت خودروسازی استفاده می شود. این گازها برای تمیز کردن، عایق کردن و ساخت سطوح برای تولید میکرو تراشه ها و دیگر قطعات الکترونیکی استفاده می شوند. گازهای الکترونیک و نیمه هادی شامل گاز خالص و مخلوط های گازی انواع هالوکربن نیز در تولید قطعات الکترونیکی استفاده می شود. ترکیبی از گازهای بی اثر و دائمی مانند هلیوم ، نئون، هیدروژن، آرگون، نیتروژن، کریپتون و زنون ، نیز رایج است.