مواد غذایی و آشامیدنی

گازها برای حفظ، رسیده کردن میوه جات ، پیشگیری از فساد ، انجماد ، سرد کردن، گازدار کردن ، و بسیاری از کاربردهای دیگر در صنایع غذا و آشامیدنی ها استفاده می شوند. گازهای مایع به عنوان سرد کننده عالی عمل می کنند. خنک کردن یک محصول غذایی خطر رشد باکتری ها را کاهش می دهد .
 به سرعت سرد کردن محصول این خطر را حتی تا حد بیشتری کاهش می دهد (همچنین به عنوان عامل انجماد سریع و یا انجماد برودتی شناخته می شود).

Usage

  • • دی اکسید کربن – برای گازدار کردن نوشیدنی ها
  • • نیتروژن – نوشیدنی های غیر گازدار
  • •نیتروژن ممکن است برای حفظ کیفیت نوشابه های غیر گازدار مانند چای سرد ، آب میوه یا نوشیدنی انواع شیر استفاده شود.
  • • مخلوط دی اکسید کربن / نیتروژن برای سرو نوشیدنی از شیر مورد استفاده می باشد ( مانند نوشابه در رستوران های فست فود ).