درباره ما

شرکت مهستان گاز
شرکت مهستان گاز در خدمت صنعت و اقتصاد ایران در زمینه های تخصصی، از جمله تولید تجهیزات صنعتی و پتروشیمی، توزیع انواع مختلف گازهای صنعتی ، ساخت پلنت های تولید گاز صنعتی، تامین تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز واحدهای صنعتی، ساخت واحد های LNGو غیره.